Monitorizează și eficientizează în timp real operațiunile din fabrică

De la lansarea comenzii până la produsul finit

Factory SmartBox - o soluție de eficientizare a producției

Rulează videoul

Factory Smart Box este un dispozitiv de tip Point of Production System, conceput si dezvoltat de echipa Dyntell România,  prin intermediul căruia simplificăm colectarea datelor din producţie. 

Dispozitivul este dotat cu ecran tactil pentru operare facilă a comenzilor de colectare a datelor. Datele sunt extrase cu ajutorul senzorilor montati pe fiecare echipament de productie. 

Provocările companiilor care activează în domeniul producţiei:

  • Majoritatea companiilor nu își permit să folosească benzi de producţie robotizate integral.
  • Două dintre cele mai mari provocări sunt alocarea personalului şi exploatarea capacităţii reale a utilajelor.
  • Toată lumea doreşte să ştie cât timp a durat executarea unei comenzi de producţie în timp real.
  • Putem afla cu exactitate dacă am avut profit pe o anumită comandă, iar dacă nu, care a fost cauza rezultatului negativ?

Factory Smart Box vă ajută să urmăriți producția în timp real

Există posibilitatea de a colecta şi transmite datele în timp real cu ajutorul senzorilor către sistemul de gestiune:

Rezultate - Factory SmartBox în cifre

0 %
Reducere a timpului de introducere și colectare a datelor*
0 %
Creștere a preciziei componenței costului de producție
0 %
Crestere a productivității muncii
0 %
Reducere a duratei ciclului de producție​
0 %
Creștere a profitului

* în comparație cu introducerea manuală a datelor

Dorești să afli costurile implementării
Factory SmartBox în fabrica ta?

Dorești să afli costurile implementării
Factory SmartBox în fabrica ta?

Avantajele utilizării Factory Smart Box

Monitorizarea producției în timp real

Monitorizarea producției în timp real se face automatizat, prin colectarea tipurilor de date selectate de operator direct pe tableta conectată la Factory Smart Box, evitând introducerea manuală a acestora de către angajați și posibilele erori de înregistrare. Acest lucru permite managementului companiei sa fie avertizat in permanență despre progresul comenzilor de producție și să măsoare eficiența fiecărui angajat și utilaj conectat la dispozitiv. Astfel, Directorul de producție știe care utilaj sau angajat produce mai mult, este mai eficient.

Urmărirea indicatorilor de performanță ai fabricii

Cu ajutorul rapoartelor generate pe baza fluxurilor de date colectate puteți măsura, analiza și optimiza productivitatea, randamentul costurilor și investițiilor, consumnul de materii prime, deșeurile și rebuturile din producție. Softul Dyntell permite calculul principalilor indicatori de performanță ai fabricii, printre care amintim: eficiența per operator/utilaj/post de lucru, raportul între timpul planificat și cel realizat, trasabilitatea materiilor prime, controlul calității și mentenanța utilajelor, planificarea comenzilor și timpilor de producție.

Trasabilitatea materiilor prime și materialelor

Trasabilitatea rezolvă problemele legate de înregistarea loturilor de materii prime și materiale introduse în procesul de frabricație. Pentru fiecare comanda fabricată, datele colectate se referă la: materii prime utilizate, ambalaje, operațiuni efectuate, operatori implicați, competențe necesare, timp de lucru pe fiecare comanda si pe fiecare unitate de produs final, activități de prelucrare. De asemenea, se poate urmări procesul invers: de la produsul finit până la inputul inițial de materiale, pentru a calcula pierderile și a optimiza utilizarea materiilor prime.

Mentenanța preventivă, reviziile și reparațiile utilajelor

Factory Smart Box înregistrează orele de funcționare și staționare a utilajului detaliat pe comenzi. Lipsa evidenței timpului de funcționare implică lipsa informațiilor referitoare la mentenanță sau la înlocuirea anumite piese sau accesorii.

Factory Smart Box gestionează și controlează toate activitățile de întreținere efectuate de către operatori, atât pe cele de mentenanță preventivă cât și pe cele de reparație a defecțiunilor. Mentenanța preventivă implică planificarea și gestionarea activităților recurente de întreținere a utilajelor, prevenind astfel eventualele întreruperi de funcționare.

Achiziția dispozitivului Factory Smart Box

Dyntell oferă consultanță în identificarea oportunităților de optimizare a producției. Pe baza înțelegerii datelor despre consumurile reale de materii prime și materiale, timpii alocați fiecărei comenzi pe operator și utilaj, fazele de producție mari consumatoare de resurse, echipa noastră vă poate face o ofertă personalizată pentru achiziția, montarea, configurarea și integrarea dispozitivelor Factory Smart Box cu sistemul ERP utilizat de compania dvs, testarea și punerea în funcțiune, generarea datelor și interpretarea graficelor sau rapoartelor din producție.

Dispozitivul Factory Smart Box se poate achiziționa și în cadrul unui proiect de co-finanțare.

Vă punem la dispoziție broșura detaliată a produsului nostru.

CLIENȚI MULȚUMIȚI

Te-am convins?
SOLICITĂ ACUM O OFERTĂ PERSONALIZATĂ