Aviz juridic

Site-ul sistemerp.ro  este protejat de drepturile de autor. 

Conținutul, grafica și design-ul grafic a site – ului sistemerp.ro, structura și conținutul bazei de date, tot conținut video, texte și grafice, precum și toate caracteristicile tehnologice ale site-ului web sunt protejate prin lege. Acestea nu pot fi preluate, în totalitate sau parțial, și nu pot fi utilizate sub nicio formă fără permisiunea expresă scrisă a titularului drepturilor.

Nicio parte a acestui site nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă, sub orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiate, înregistrate sau altfel, fără permisiunea prealabilă scrisă a titularului drepturilor de autor. 

Pe baza acordului încheiat cu titularul drepturilor inițiale, numai Powersoft Business Solutions SRL are dreptul să utilizeze sigla Dyntell și numele și sloganurile produselor Dyntell din România, utilizarea lor sub orice formă este posibilă numai cu permisiunea expresă scrisă a titularului dreptului.